hernqvist120
logo

Jan Skogsborgs Stiftelse för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar

 

År 2010 delade Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning för första gången ut stipendier ur ovanstående stiftelse.

Medlen för dessa stipendier härrör från en donation gjord av Jan Skogsborg.

Stiftelsens syfte är att främja forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar. Ett speciellt och överordnat intresse skall tillägnas taxars sjukdomar.

Förutom stöd för speciella forskningsprojekt rörande hundsjukdomar kan också medel beviljas t ex för studieresor till nationella och internationella institutioner och djursjukhus, för att göra det möjligt för kliniskt verksamma veterinärer att under en begränsad tid helt ägna sig åt forskning.